Kontakta oss
 
Besöksadress:

Studio och kansli ligger i Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.

Postadress:

Radio Sydväst
Box 84
129 22 HÄGERSTEN

Telefon:

Lyssnarnummer, studio: 08-19 10 00

Närradioföreningens kansli: 08-19 10 01
(telefontid måndag/onsdag 16:00-18:00)

Telefax:

Närradioföreningens kansli/styrelse: 08-180 180

E-post:

Plusgiro:

88 88 9 - 1

fot-linje.gif (153 bytes)
Copyright 2007 Närradioföreningen Stockholm-Sydväst