Närradio
Närradions historia | Hur börjar man sända närradio? |
 

Hur börjar man sända närradio?

För att sända närradio måste man vara en förening. En förening är en organisation med en egen styrelse och räknas som en så kallad "juridisk person". Föreningen måste verksamhet i området där man sänder. För att sända på Radio Sydväst, måste föreningen ha verksamhet i Stockholms kommun.

Vad föreningen sysslar med är inte så viktigt. Närradion är öppen för sportklubbar, invandrarföreningar, obligatoriska studentorganisationer, politiska partier och många andra typer av ideella föreningar.

En förening som vill vara med och sända, måste skaffa sig ett tillstånd. Det sker genom Radio och TV-verkets försorg. Det krävs dock att man ska utse en ansvarig utgivare inom föreningen som är ansvarig för vad som föreningen sänder i radio.

För att få tillstånd ska man kontrollera på vilken ort man vill sända ifrån. Sen ska man skicka in en ansökan om sändningstillstånd till Radio och TVverket.

Ring Radio och TVverket och be dem skicka ansökningspapper där det står vad man måste skicka in för handlingar. Deras hemsida med ansökningshandlingar i Adobe Acrobat-format hittar du på länksidan.

För att få tillstånd brukar Radio och TV-verket kräva dessa handlingar.

  1. Anmälan av "ansvarig utgivare". (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  2. Ansökan om sändningstillstånd. (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  3. Anmälan om sändningsbeteckning (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  4. Personbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  5. Konkursfrihetsbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  6. Stämpel från överförmyndarmyndigheten som visar att ansvarig utgivare inte står under förvaltarskap.
  7. Protokollsutdrag som visar vem som tecknar föreningens firma.
  8. Föreningens stadgar.
  9. Protokollsutdrag som visar vilka som sitter i styrelsen (och deras poster).

När man sänt in sin ansökan brukar Radio och TV-verket gå igenom ärendet och besluta om man ska få tillstånd eller inte.

Nu är det dags att tala med närradioföreningen om vilka tider man ska sända.

En närradioförening är en sammanslagning av alla sändande föreningar på orten. Denna förening hanterar sändningstider och bevakar medlemsföreningarnas gemensamma intressen.

Man måste betala musikavgifter när man sänder musik.

Organisationerna STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå), IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) samt SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) tar betalt av föreningar som sänder skyddad musik. Nästan all musik som finns utgiven på t.ex. skiva eller CD är skyddad.

Radio Sydväst har ett avtal med STIM/IFPI/SAMI på musikavgifter. För närvarande kostar det 130 kronor per sänd musiktimme.

Nu har man kommit riktigt långt i förhandlingarna, och nu bör man sätta ihop radiogänget. Radio Sydväst kräver det att man skaffar ett körkort till ljudteknikern. Detta betyder att teknikern får tillstånd att "köra" studion om han klarar ett test på att han vet hur man sköter utrustningen.

Allt som sänds i närradion måste arkiveras på band eller annat media i upp till ett halvår efter sändningen. Arkivet för ljud och bild (ALB) begär att man ska skicka in de program som man sänt under vissa speciella urvalsveckor. Detta är för att man vill spara alla typer av utsändningar som någonsin har gjorts.

Vad kostar det att sända på Radio Sydväst?

  Kostnad Intervall Anmärkning.
Medlemsavgift 300:- per år Inkluderar kollektivt medlemskap i Närradions RiksOrganisation, NRO..
Sändarhyra 60:-  *) per sändningstimme Betalar du alltid när du sänder på 88,9 MHz.
Studiohyra 40 - 50 :- per sändningstimme Bara när du sänder direkt från vårt kontrollrum eller hyr det för redigeringar.
Bandspelarhyra 12 - 20 :- per sändningstimme Bara om du sänder från bandspelare i vår lokal.
Musikavgifter ca 130 :- per timme spelad musik Bara om du sänder upphovsrättsskyddad musik.

* Sändarhyran (60:-) är rabatterad enligt nedan:
 
Tid Måndagar-torsdagar Fredagar-lördagar Söndagar
01-06 50 % 50 % 25 %
06-18 25 % 25 % 0 %
18-01 25 % 0 % 0 %

Intresserad? Kontakta oss!

fot-linje.gif (153 bytes)
Copyright 2004 Närradioföreningen Stockholm-Sydväst