Radio Sydväst
Presentation | Historik | Medarbetare | Teknik | Studio | Mottagning |
 

Presentation

Radio Sydväst heter vår närradiostation som sänder på 88,9 MHz i Stockholms sydvästra förorter. På Radio Sydväst sänder drygt 30 olika föreningar program. Vi har andliga program från såväl svenska kyrkan som frikyrkor och också andra religiösa organisationer. Vi har program på olika minoritetsspråk, bl a arabiska, persiska, spanska, m fl.

Radio Sydväst styrs av de föreningar som sänder på stationen. Varje sändande förening är medlem i "Närradioföreningen Stockholm-Sydväst" som är en samarbetsorganisation för de föreningar som sänder hos oss. Närradioföreningen tillhandahåller en gemensam studio för de sändande föreningarna, utbildar i teknik och program, handlägger det löpande arbetet med programtablån, marknadsför stationen och fyller själv ut sändningstid som ingen annan förening har med programinformation.

Sedan 2006 har vi anställd personal (deltidstjänst). Den största delen av vår verksamhet bedrivs dock idéellt. Vi har inga styrelsearvoden eller andra ersättningar och vi erhåller inte heller några bidrag för vår verksamhet. Alla kostnader förenade med verksamheten betalas tillfullo av de sändande föreningarna.

fot-linje.gif (153 bytes)
Copyright 2010 Närradioföreningen Stockholm-Sydväst