Så här beskriver Git Lennaárd det arbete hon nu lämnar, för att byta bransch efter avslutade högskolestudier:

En dag på Radio Sydväst är aldrig den andra lik, men vissa arbetsuppgifter är av mer återkommande karaktär. E-post, brev och telefonmeddelanden skall besvaras.  Fakturor skall skickas och bevakas. Stor del av jobbet sker i olika dataprogram men samtidigt innebär det mycket kontakt med människor. Den vanligaste är möten med våra sändande föreningar i studion, där jag får hjälpa till att lösa olika praktiska problem, och ibland även konflikthantering.

Jobbet innebär också kontakt med myndigheter, radiolyssnare och grossister av olika slag. Ibland blir det en runda med bilen för att lämna in apparater på service eller för att köpa pappershandukar.  En gång i månaden är det styrelsemöte som jag kallar till, förbereder och protokollför samt en gång per år är det årsmöte i föreningen, som är det tillfälle då alla kan mötas. Utbildning av blivande ljudtekniker ingår också i mina uppgifter. Möjlighet att delta på olika sammankomster runt om i landet finns.

Jag har spikat fast lister, bytt lås, talat in slinga – alltså det korta meddelande som sänds på 88,9 MHz då inga föreningar sänder - och målat fönstergaller bland annat. Omväxlande är bara förnamnet när det gäller att vara kanslist på Radio Sydväst.

 

Beskrivning: D:\bilder\git.jpg