Studion stängd 7e-8e juli

7e-8e juli hålls studion delvis stängd på grund av golvarbete.

Tiden har ändrats lite från den tidigare meddelade. Detta för att så få som möjligt skall drabbas av uppehållet.

F.o.m kl 12:00 på lördag t.o.m 09:00 på söndag får ni inte gå in i studion!