Hur

Hur sänder man närradio?

Radio Sydväst på 88,9 har två fullutrustade studios. De flesta föreningarna använder någon av dessa för att sända.

Det är inte krångligt att sända från studio. Man tar på sig ett headset, drar upp ett reglage,  trycker på en sändarknapp och pratar. Lyssnarna finns i Storstockholm och hela världen via webben.

Istället för att använda studion kan man skicka förinspelade program till oss som startar enligt ett uppgjort schema.

Man kan också via nätet och vår anläggning sända från en annan studio eller hemanläggning.

Läs artikel i tidningen Älvsjö/Liljeholmen.
Se hur latinamerikanska föreningen Radio Bahia använder vår studio.

Lediga tider just nu

Se vår programtablå . Där det finns luckor i schemat skulle din förening kunna sända.

Innan man får börja sända närradio

Det finns en del myndighetskrav för att få sända närradio och Radio Sydväst måste ha garantier och dokumentation från föreningarna för att undvika juridiska och ekonomiska problem. Samtliga ansökningsblanketter du behöver fylla i för att få sända finns under Dokument

För att sända närradio måste man vara en förening. En förening är en organisation med en egen styrelse och räknas som en så kallad ”juridisk person”. Föreningen måste verksamhet i området där man sänder. För att sända på Radio Sydväst, måste föreningen ha verksamhet i Stockholms kommun.

Vad föreningen sysslar med är inte så viktigt. Närradion är öppen för sportklubbar, invandrarföreningar, obligatoriska studentorganisationer, politiska partier och många andra typer av ideella föreningar.

En förening som vill vara med och sända, måste skaffa sig ett tillstånd. Det sker genom Myndigheten för radio och TV.  Det krävs  att man ska utse en ansvarig utgivare inom föreningen som är ansvarig för vad som föreningen sänder i radio.

För att få tillstånd brukar Myndigheten för radio och TV kräva dessa handlingar. Du kan läsa vad myndigheten för Radio och TV kräver och hitta blanketterna här.

  1. Anmälan av ”ansvarig utgivare”. (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  2. Ansökan om sändningstillstånd. (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  3. Anmälan om sändningsbeteckning (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  4. Personbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  5. Konkursfrihetsbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  6. Stämpel från överförmyndarmyndigheten som visar att ansvarig utgivare inte står under förvaltarskap.
  7. Protokollsutdrag som visar vem som tecknar föreningens firma.
  8. Föreningens stadgar.
  9. Protokollsutdrag som visar vilka som sitter i styrelsen (och deras poster).

När man sänt in sin ansökan brukar Myndigheten för radio och TV gå igenom ärendet och besluta om man ska få tillstånd eller inte.

Nu är det dags att tala med närradioföreningen Radio Sydväst  om vilka tider man ska sända.

En närradioförening är en sammanslagning av alla sändande föreningar på orten. Denna förening hanterar sändningstider och bevakar medlemsföreningarnas gemensamma intressen.

Nu har man kommit riktigt långt i förhandlingarna, och nu bör man sätta ihop radiogänget. Radio Sydväst kräver att man skaffar ett körkort till ljudteknikern. Detta betyder att teknikern får tillstånd att ”köra” studion om han klarar ett test på att han vet hur man sköter utrustningen. För att få ”körkortet” går man en utbildning på 3-4 timmar och viss hemläxa som avslutas med ett prov.

Allt som sänds i närradion måste arkiveras. Kungliga Biblioteket (KB) begär att man ska skicka in de program som man sänt under vissa speciella urvalsveckor, detta är för att man vill spara alla typer av utsändningar som någonsin har gjorts. Det sköter vi på Radio Sydväst.

 

 

 

 

 

Radio Sydväst 88,9 MHz – Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!