Info till föreningarna

Förändringar på kansliet
Från 1 december 2019 har vi inte längre någon anställd kanslist.
Rolf har avslutat sitt arbete och vi är mycket tacksamma för de år som Rolf arbetat hos oss!

Från 1 december 2019 får du kontakt med Närradioföreningen genom att skicka e-post till info@radiosydvast.se  Vi försöker svara inom 2 vardagar.

Viktigt!!!Myndigheten för press radio och TV. Nya rutiner

Tidigare har myndigheten för press radio och TV skickat ut en påminnelse när föreningarnas sändningstillstånd varit på väg att ta slut. Framöver måste ni själva hålla koll på när det är dags att förnya tillstånden.

Ni kan gå  in på myndighetens hemsida. Länk nedan.

Skriv en del av er förenings namn eller sändningsbeteckning i sökfältet. När ni hittat er förening klickar ni på föreningens namn för att få information om era  sändningstillstånd.

Om det är på väg att ta slut kontaktar ni i god tid  myndigheten för press radio och TV för vidare instruktioner

Gå in på myndighetens söksida här.

Parkering

På Medborgarhusets parkering behöver ni ett parkeringstillstånd i rutan. Som vanligt betalar ni i en avgift i Medborgarhusets P-automat. Kontakta oss om ni behöver parkeringstillstånd!

Medborgarhusets parkering kostar 8 kr/tim dygnet runt alla dagar i veckan, men max 40kr/dygn. Kräver parkeringstillstånd i rutan.

Kommunen har infört parkeringsautomater i hela Hägerstensåsen. Kommunens parkering på gatan kostar 5kr/tim. Gratis efter 19:00  och på lördagar/söndagar.

Glöm inte parkeringskortet i rutan!

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!