Kontakt

Telefon till studion / lyssnarnummer
08-19 10 00


E-post:

info@radiosydvast.se

Besöksadress studio:
Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2 (källarvåning), Hägerstensåsen.

Postadress:
Radio Sydväst
C/o Nilsson, Vårgårdavägen 8
125 51 ÄLVSJÖ

Plusgiro:
88 88 9 – 1

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!