Radiomottagning

Du kan lyssna på oss i din FM-radio på frekvensen 88,9 MHz i Stockholmsområdet.

Trots att vår station har den starkaste sändaren för närradio i Stockholm och är den närradiostation med störst räckvidd kan lokala förutsättningar ändå göra det svårt att få in oss. Här kommer några tips som du kan prova om du inte får in oss eller får in oss brusig/knastrigt:

– Om din radio har en inbyggd antenn, dra upp den så långt det går.

– Om du har möjlighet att ansluta en extra antenn till din radio/stereoanläggning så gör det. Det räcker ofta med en vanlig enkel ledning eller ståltråd, ca 1,5 meter, som du stoppar in i mitten av antennanslutningen på din radio/stereoanläggning eller fäster vid antennfästet om antennen av någon anledning gått av.

– Ställ in 88,9 MHz och rör sedan din antenn/sladd försiktigt fram och tillbaka tills du får så bra mottagning som möjligt.

– Om mottagningen fortfarande inte är bra, försök placera radion i ett fönster, gärna på övervåningen. Prova fönster i olika väderstreck för att på så sätt hitta det fönster där du får bäst mottagning. Flytta radion försiktigt i fönstret tills du får bästa mottagning. Ibland kan en ynka liten centimeter vara skillnaden mellan perfekt mottagning och brus.

– Om du bor i en fastighet med centralantenn eller kabel-tv så kan du prova ansluta din radio/stereoanläggning till antennuttaget märkt ”R” (radio) bredvid antennuttaget till tv:n.

– Om det brusar väldigt mycket kan du ställa radion i monoläge (om det är en stereoradio).

 

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!