Info till sändande föreningar. Förändringar på kansliet

Från 1 december 2019 har vi inte längre någon anställd kanslist.
Rolf har avslutat sitt arbete och vi är mycket tacksamma för de år som Rolf arbetat hos oss!

Från 1 december 2019 får du kontakt med Närradioföreningen genom att skicka e-post till info@radiosydvast.se  Vi försöker svara inom 2 vardagar.