Hur

Hur sänder man närradio?

En närradioförening är en sammanslagning av alla sändande medlemsföreningar på orten.

Vår närradioförening heter Stockholm Sydväst och  hanterar  medlemsföreningarnas gemensamma intressen såsom administration, ekonomi, teknik, utbildning mm.

Se hur medlemsföreningen Radio Bahia använder vår studio. Vi  har två fullutrustade studios.

Det behöver inte vara  krångligt att sända från en studio. I den enklaste formen tar man bara på sig ett headset, drar upp ett reglage, trycker på en sändarknapp och pratar. Lyssnarna finns i Storstockholm och hela världen via webben.

Istället för att använda en studio kan man skicka förinspelade program till oss som startar enligt ett uppgjort schema.

Man kan också via nätet och vår anläggning, sända från en annan studio eller hemanläggning.

Innan man får börja sända närradio

Det finns myndighetskrav som måste uppfyllas för att en medlemsförening skall få sända närradio och vi måste ha garantier och dokumentation för att undvika juridiska och ekonomiska problem. Detta kräver en del förberedelser.

För att få sända närradio måste man vara en förening. En förening är en organisation med en egen styrelse och räknas som en så kallad ”juridisk person”. Föreningen måste ha verksamhet i området där man sänder. För att få sända måste föreningen ha verksamhet i Stockholms kommun.

Vad föreningen sysslar med är inte så viktigt. Närradion är öppen för sportklubbar, invandrarföreningar, obligatoriska studentorganisationer, politiska partier och många andra typer av ideella föreningar.

En förening som vill vara med och sända, måste skaffa sig ett tillstånd. Det sker genom Myndigheten för radio och TV.  Läs vad de kräver på deras egen hemsida.

  1. Anmälan av ”ansvarig utgivare”. (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  2. Ansökan om sändningstillstånd. (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  3. Anmälan om sändningsbeteckning (Som verket skickar till dig gratis på begäran).
  4. Personbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  5. Konkursfrihetsbevis för den som ska vara ansvarig utgivare.
  6. Stämpel från överförmyndarmyndigheten som visar att ansvarig utgivare inte står under förvaltarskap.
  7. Protokollsutdrag som visar vem som tecknar föreningens firma.
  8. Föreningens stadgar.
  9. Protokollsutdrag som visar vilka som sitter i styrelsen (och deras poster).

De ansökningsblanketter som din förening behöver fylla i och skicka in finns under fliken Dokument

När din förening sänt in en ansökan till Myndigheten för radio och TV,  går de igenom ärendet och beslutar om din förening ska få tillstånd eller inte.

Om din förening fått ett OK från myndigheten är det dags att tala med oss och överlämna de handlingar som vi behöver. Vi kräver att föreningen utser en eller flera ljudtekniker som får tillstånd att ”köra” studion. För att få ”körkort” går ljudteknikern en utbildning på 3-4 timmar, får en del  hemläxa och avslutar med ett prov.

Lediga tider just nu

Se vår programtablå . Där det finns luckor i schemat skulle din förening kunna sända.

När din förening fått sändningstider är det bara att ”köra”.

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!