Bahia, egen information

Här kan Bahia lägga in information till lyssnare eller föreningsmedlemmar t.ex.

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!