En dag på jobbet

Så här beskriver Git Lennaárd det arbete hon lämnat till sin efterträdare nedan.

En dag på Radio Sydväst är aldrig den andra lik, men vissa arbetsuppgifter är av mer återkommande karaktär. E-post, brev och telefonmeddelanden skall besvaras.  Fakturor skall skickas och bevakas. Stor del av jobbet sker i olika dataprogram men samtidigt innebär det mycket kontakt med människor. Den vanligaste är möten med våra sändande föreningar i studion, där jag får hjälpa till att lösa olika praktiska problem, och ibland även konflikthantering.

Jobbet innebär också kontakt med myndigheter, radiolyssnare och grossister av olika slag. Ibland blir det en runda med bilen för att lämna in apparater på service eller för att köpa pappershandukar.  En gång i månaden är det styrelsemöte som jag kallar till, förbereder och protokollför samt en gång per år är det årsmöte i föreningen, som är det tillfälle då alla kan mötas. Utbildning av blivande ljudtekniker ingår också i mina uppgifter. Möjlighet att delta på olika sammankomster runt om i landet finns.

Jag har spikat fast lister, bytt lås, talat in slinga – alltså det korta meddelande som sänds på 88,9 MHz då inga föreningar sänder – och målat fönstergaller bland annat. Omväxlande är bara förnamnet när det gäller att vara kanslist på Radio Sydväst.

Så här beskriver Gits efterträdare, Rolf Persson arbetet under en helt vanlig dag.
 Som ensam anställd får man verkligen göra ”allt”

 

Jag instämmer helt i Gits beskrivning ovan.  Allt hon gjorde, gör jag också.

Med så mycket teknisk utrustning och så många IT-system kan det alltid hända något, trots att utrustningen är påkostad. Om det krånglar,  vilket sällan sker, så lyckas jag oftast lösa problemet själv. Om det är riktigt illa har jag ibland telefonkontakt med teknikexperten Lars som byggt upp studion och kan allt om tekniken.

Förutom tekniken ägnar jag mig åt administration och ekonomi. Föreningar skall faktureras för sändningstid och musikanvändning och räkningar skall betalas.

Jag använder en mängd interna system för att kunna sköta mitt jobb.
Jag följer upp Plusgirot och skapar betalningsuppdrag,
Jag räknar ut löner och rapporterarar till Skatteverket.
Jag rapporterar till STIM, IFBI, Kungliga biblioteket, arbetsgivarorganisationer, banker och flera andra organisationer.

Om jag skulle få problem med det administrativa kan jag kanske få hjälp av de i styrelsen som byggde upp Radio Sydväst för 30 år sedan och som numera jobbar ideellt vid behov.

Förutom allt ovan har jag byggt Radio Sydvästs hemsida. Den blir om jag har tid att ägna mig åt den.

Vad händer i morgon?
Ingen aning! Kan bara gissa.

 

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!