Historik

Historisk översikt över Radio Sydväst

14 November 84
Närradioföreningen Stockholm-Sydväst konstitueras. En närradioföreningen är en sammanslutning av alla de föreningar som sänder radio på en frekvens.

8 December 84
Närradiokommittén (sedemera Närradionämnden) beslutar att Stockholm-Sydväst (Brännkyrka, Hägersten, Skärholmen) skall bli ”sändarort” för närradio.

11 April 85
Det första sändningstillståndet beviljas till Skärholmens Socialdemokratiska förening.

7 November 85
Den första provslingan går ut i etern. En kassett på 2 x 5 minuter som sänds från en bandspelare som är
ansluten direkt till sändaren uppe i Bredängs teletorn (på bild).

November 85-Februari 86
Studio och kontrollrum inreds och installeras i källaren på Hägerstensåsens Medborgarhus.
Utrustningen är ganska enkel och krånglar nästan jämt.

6 Februari 86
Den första utbildning för ”körkort”, alltså Radio Sydvästs eget kompetensbevis för ljudtekniker, hålls.

Mars – April 86
Provsändningar görs av ett par föreningar.

3 Maj 86
Premiärsändning kl 11.00. 17 föreningar har sändningstillstånd på den nya radiokanalen och tillsammans sänder man 20 timmar per vecka. Redan från starten sänds kommunfull- mäktiges sammanträden ut i etern varannan måndag. Tekniskt sker detta genom att återutsända Radio Sydost.

April 87
Den genomsnittliga sändningstiden per vecka är 53 timmar fördelade på 20 sändande föreningar.

31 Augusti 87
Närradioföreningens tekniska grupp tar själv över lättare service av studiotekniken.

April 88
Sändningstiden är 67 timmar per vecka. Antalet sändningstillstånd var 21.

2 Maj 88
Närradioföreningen tar själv, efter samråd men Medborgarhuset, över all service av den programtekniska utrustningen i studion. Hittills har det så gott som alltid varit något fel på någonting i studion. Efter detta datum blir ordet ”trasig” mer sällsynt i protokollen.

14 September 88
Ur protokoll från styrelsemöte: ”Vi anser att det är positivt att vi fått en lampa i trappan. Nu när vi fått bättre belysning anser vi att städningen måste förbättras.”

5 December 88
Den första sändningen av kommunfullmäktige- sammanträden med egen sändarledning från stadshuset. En avsevärd förbättring av ljudkvaliteten.

April 89
Sändningstiden är 84 timmar per vecka. Antalet medlemsföreningar är 20.

Sommaren 89
Kontrollrummet moderniseras med ny, bättre utrustning och stationen övergår från monosändning till stereosändning.

21 Augusti 89
En tekniker får sitt ”radio-körkort” återkallat av styrelsen efter att ha stulit en annan förenings sändningsband samt fört busliv i studion.

22 November 89
Landstingets sammanträde sänds för första gången på Radio Sydväst. Sedan denna dag sänder Radio Sydväst även landstingets sammanträden (från att tidigare endast sänt kommunfullmäktiges sammanträden) med egen sändarledning från landstingshuset.

April 90
Ett stopp i ett avlopp orsakar en regnig natt översvämning i studiolokalerna vilket får till följd att talstudion blir så gott som obrukbar under sommaren 1990. Som tur är klarar sig kontrollrummen och all teknik utan skador.

Maj 90
Sändningstiden är 98 timmar per vecka. Antalet medlemsföreningar uppgår till 26.

Mars 91
Timeranläggningen för automatisk sändning av inspelade program byts ut mot en ny, för Radio Sydväst, specialbyggd anläggning.

4 Maj 91
Radio Sydväst firar fem år. Sändningstiden är 124 timmar per vecka

Sommaren 91
Kontrollrum B totalrenoveras med bl a ett nytt mixerbord.

Hösten 91
Ett par föreningars brott mot närradiolagen vållar närradioföreningen en massa extra- arbete. Dessa föreningar sänder uppsåtligt kommersiell reklam trots att detta är förbjudet. Ett par tekniker får sina körkort återkallade efter att ha brutit de avtal de haft med Närradioföreningen Stockholm Sydväst.

Maj 92
24 medlemsföreingar som tillsammans i genomsnitt sänder 114,5 timmar per vecka. Dagtid innehas sändningstiden av SAF och Expressens panterklubb som båda driver ”pre- kommersiell” radio i närradiokostym.

1 Juli 1993
Närradioföreningen tar över all fakturering av lokalhyra för sina medlemsföreningar från Medborgarhuset. Närradioföreningen betalar i sin tur en avgift per timme till Medborgarhusföreningen.

Hösten 93
Både SAF och Expressens panterklubb slutar sända i närradion för att sända i ny kostym i den nya privata lokalradion (som Radio City samt Radio RIX). Såväl total sändningstid som antalet lyssnare minskar.

Våren 94
Radio Sydväst återgår mer till den ursprungliga formen av närradio. Antalet sändande föreningar är konstant och sändningstider uppgår till ca 50 timmar per vecka, framför allt kväller och helger. Dock byts föreningar mot andra föreningar. Sändningstiden utgörs ungefär till hälften av sändning på andra språk än Svenska.

27 Oktober 1994
Styrelsen fattar beslut om att uppkörning för körkort fortsättningsvis skall kosta pengar. Anledningen till det är att en del föreningar har närmare tio personer som tagit körkort trots att föreningen bara har någon timmes sändningstid. Detta har inneburit en oacceptabel arbetsbelastning för uppkörningsförättarna.

21 November – 2 December 1994
Kontrollrum B hålls stängt eftersom kontrollbordet måste sändas på repraration och modifiering till generalagenten i Haparanda. Orsaken är misskötsel av bordet men också att det inte hållit så bra kvalitet från början.

Mars 95
Då subvention från kommunen till Medborgarhuset (i vilken studiolokalen är belägen) minskar höjer Medborgarhus- föreningen hyran för studion med 500%, något som ökar kostnaderna för de sändande föreningarna. Trots detta svåra slag överlever stationen.

19 Maj 1995
En delegation från Kulturdepartementet som utreder närradions roll i händelse av krig besöker stationen för att inhämta information och diskutera.

Hösten 1995
Radio Sydväst börjar, som första närradiostation i Stockholms kommun sända RDS (Radio Data System).

Januari 1996
Kontrollrum B totalrenoveras och förses bl a med ett nytt kontrollbord som inköpts från ett nedlagt radioprojekt som drivits av flygbolaget SAS.

Sportlovet 1996
Närradioföreningen sänder programmet ”Sportlov i stan”, föregångare till Hot Mix Radio, stationens ungdomsprojekt med syfte att locka fler unga till frekvensen.

April 1996
Nya mikrofoner inköps till talstudion. 2 stycken rundtagande AKG mikrofoner ersätts av 7 stycken riktade mikrofoner av märket Neumann. Även mikrofonkompressorer införskaffas.

10 maj 1996
Radio Sydväst fyller tio år och detta firas med öppet hus och direktsändning utifrån torget i samband med Hägerstensåsens dag.

Augusti 1997
Den 3 augusti 1997 börjar ”Radio Sintonia” sända cirka 35 timmar per vecka på spanska. Sändningarna äger rum under dagtid och innehåller musik, nyheter, tävlingar och mycket mer. Ansvarig för sändningarna är Kulturföreningen Latinamerikanska Unionen. Radio Sydvästs totala sändningstid uppgår nu till cirka 95 timmar per vecka.

Hösten 1998
Fler och fler föreningar, företrädelsevis invandrarorganisationer, söker sig till Radio Sydväst. Sändningarna är uppe i 105 timmar per vecka. Ekonomin ser bra ut för föreningen, som är bland Sveriges bästa och billigaste närradiostationer.

Juni 1999
Sändningsschemat på Radio Sydväst är alldeles fullt, och nya föreningar som vill komma in och börja sända står utan sändningstid. Styrelsen i Närradioföreningen beslutar att göra en ”omfördelning” av sändningstiderna, med ”Robin-Hood”-principen. Tyvärr har dygnet bara 24 timmar. Ingen vill sända på natten. Schemat är fullt från 8:30 på morgonen till 24 på kvällen.

Januari 2000
Omfördelningen som påbörjades i juni 1999 träder i kraft. Vi har ett rättvisare schema mellan föreningarna.
Stockholms Stad har gjort en omfördelning av bidrag för samlingslokaler, vilket är vår hyresvärd. Detta innebär att vår hyra stiger med 50%. Föreningens styrelse bedömer att man kan leva vidare utan att höja avgifterna.

Mars 2000
Närradioföreningen tar över förstahandskontraktet för studiolokalen från Hägerstensåsens Medborgarhus. Studiolokalen hyrs av kommunen till marknadsmässig hyra med en mer kontrollerad indexuppräkning än vad tidigare varit fallet då lokalen hyrts i andra hand.

Augusti 2000
En tekniker råkar av misstag trycka på överfallslarmet i lokalen. Fem polisbilar kommer snabbt till platsen och de inblandade får krypa ur studion. Polisen hade inga snälla saker att säga då de förstod att det var falskt alarm.

Januari 2001
Studion totalrenoveras av hyresvärden. Golv byts, väggar målas och tak fräschas till. Samtidigt görs en stor ombyggnad av den tekniska infrastrukturen då nya datanät, ljudförbindelser och ett nät för svagströmsapplikationer installeras i lokalen. Nya möbler byggs och köps. I mars återinvigs studion.

Mars 2001
Stationen beviljas utökad sändareffekt, från 10 W till 250 W. Skillnaden är markant!

11 November 2001
En fest avhålls i Herrängens Gård för att fira Radio Sydvästs 15-års jubileum. Ett 30-tal föreningar deltar i festligheterna.

December 2001
Stockholms stad säger upp avtalet om utsändning av fullmäktigesammanträdena på Radio Sydväst för att fortsättningsvis endast sända på en annan, svagare sändare i Stockholm. Kommunens tjänstemän har förts bakom ljuset av representanter för andra närradioföreningar. Resultatet av kommunens beslut blir sämre täckning och missnöjda medborgare som inte längre får in programmen.

Januari 2002
En ny omfördelning av sändningstid sker, för att göra schemat mer rättvist. Vissa föreningar är missnöjda och kräver minuträttvisa – något som är helt omöjligt att uppnå. Majoriteten är dock nöjda.

November 2002
En ny processor inköps vilken ersätter den 13 år gamla glappande befintliga processorn. Ljudet blir starkare och klarare över en natt.

December 2002
Studions debiteringssystem, ”RSPASS” får en välbehövlig uppfräschning. Det gamla programmet som styr till- och frånslag av kontrollrummen samt registrerar vem som använder det och när har byggts om från grunden.

Februari 2003
Styrelsen ser att kontrollborden i studion kommer behöva bytas inom ett par år. Man beslutar därför att börja avsätta pengar för att ha råd med investeringen när det är dags.

Juni 2003
Alla körkortsinnehavare får en repetition av larmanläggningen. Den är obligatorisk om man önskar få fortsatt tillträde till lokalen.

Augusti 2003
Närradioföreningen tecknar hyreskontrakt för en kanslilokal i Hägerstensåsens Medborgarhus. Rummet ligger på andra våningen och är hädanefter skådeplats för i princip alla föreningens styrelsemöten.

Januari 2004
Darub, ett litet norrländskt företag med tidigare Teracomarbeterare, tar över närradions avtal för sändare och ledningar från Teracom. Det första året sjunker kostnaderna ca 15%.

4 Mars 2004
Dags för omfördelning av sändningstid igen för ett mer rättvist schema. Konflikterna från motsvarande omfördelning 2002 är bortblåsta men istället har nya konflikter blossat upp. Efter långa diskussioner beslutar mötet i enlighet med styrelsens förslag. En förening reserverar sig.

27-28 mars 2004
Radio Sydväst står, tillsammans med Stockholms närradioförening, som arrangör för Närradiodagarna 2004 i Hägerstensåsens Medborgarhus. Evenemanget drar ett 150-tal närradioaktiva människor från hela landet. Under två dagar genomförs en rad seminarier på temat teknik, administration och programproduktion. På söndagen håller också NRO årsstämma i lokalerna.

29 mars 2004
Vid årsmötet utses avgående styrelseordföranden Anne-Charlotte Leijon till hedersordförande i föreningen.

Hösten 2004
Ett system med ”träfftider” införs för att få kontroll på arbetsinsatsen då tekniker tappar sina passerkort eller behöver datorkonton. Under hösten hålls ett antal träfftider då de sändande förningarna får hjälp med dessa saker.

Våren 2005
Kontrollbordsprojektet, alltså arbetet med att byta kontrollborden, inleds. Under våren besöker medarbetare på stationen internationella mässor och knyter kontakter med olika tillverkare av digitala kontrollbord. Arbetet styrs av den behovsanalys och kravspecifikation som arbetats fram.

Juni 2005
Inpasseringssystemet till lokalen byts ut. Ut åker trotjänare Bewator, in kommer Solid. 100 medarbetare får utbildning i hur det nya handhavandet går till.

Oktober 2005
Radio Sydväst genomför som första svenska närradiostation provsändningar i den digitala Radio ”DAB”. Sändningarna sker från en ljuddator med en egenutvecklad programvara vilken också förser DAB-sändaren med ”just nu spelas-information”. Försöket är ca en vecka långt och uppmärksammas av såväl nationell som internationell press. Försöket utvärderas i en 16 sidig slutrapport.
Läs mer >>

December 2005
Närradioföreningen beslutar anställa en person på deltid för att avlasta styrelsen med det löpande arbetet. Tjänsten på 15 timmar/veckan annonseras ut via arbetsförmedlingen och en annons i lokaltidningen. Ca 60 personer ansöker om att få arbeta med Radio Sydväst.

Februari 2006
Styrelsen beslutar anställa Git Lennaárd som stationsadministratör.

Mars 2006
Årsmötet beslutar, efter rekommendation från gruppen som arbetat med att utreda kontrollbordsfrågan, att köpa in två RM4200-mixerbord från det tyska företaget DHD. Dessa mixerbord har gott renommé och används av såväl Sveriges Radio som många kommersiella radiostationer.

Juni 2006
Styrelsen åker på studieresa till Göteborg en helg. Där träffar man bl a Göteborgs närradioförening och får med sig flera goda idéer hem. Bl a införskaffas en jourtelefonsvarare med avisering på vilken föreningar som har akuta problem med sändningarna kan ringa.

Oktober 2006
Ledningsförbindelserna mellan studion på Hägerstensåsen och sändaren i Bredäng ersätts av en digital 2-mega förbindelse.

December 2006
Arbetet med att byta kontrollbord inleds. På bara två veckor är ett av kontrollrummen färdigt och helt digitaliserat. Arbetet med det andra kontrollrummet fortgår under vintern. Studions förses med ett fibernätverk samt ett nätverk för digitalljud enligt AES/EBU.

1 April 2007
Det andra kontrollrummet är färdigt och invigs officiellt med en stor fest för alla stationens medlemmar. Förutom styrelsen berättar också stationens hedersordförande anekdoter från de gångna 20 verksamhetsåren.

Maj 2008
Vi börjar sända våra program även på Internet samtidigt som sändning sker via FM. Sändningarna kan därmed avlyssnas över hela världen.

Januari 2009
– Vi ökar sändareffekten till 500 W. Det gör oss till den starkaste närradiosändaren i Stockholms stad och till en av de starkaste närradiosändarna i hela Stockholms län.
– Datorer speciellt anpassade för ljudhantering inköps till kontrollrummen. På dessa installeras bl a ”Station Play List” som är ett datorprogram för radioproduktion. Samtliga föreningar erbjuds utbildning i det nya arbetssättet. Ljudredigeringsprogram och program för att överföra CD-skivor till ljudfil (”rippa”) installeras också.
– En ny möjlighet för lyssnarna att komma i kontakt med de sändande programmen invigs. Lyssnarna kan nu skicka SMS direkt till studions datorer.
– Närradioföreningen börjar spela in alla program på hårddisk åt de sändande föreningarna som på dessa sätt erbjuds ett ljudarkiv med sina program. Då avtalen med upphovsrättsorganisationerna så medger kan detta arkiv även göras tillgängligt för allmänheten.

September 2009
Ett system för utsändning av ljudfiler på tid installeras. Filerna kan laddas upp via Internet eller ftp.

Oktober 2009
Referensinspelningen, som varje förening enligt lag är skyldig att göra, centraliseras. Närradioföreningen ombesörjer också pliktleveranserna till Statens ljud och bildarkiv för samtliga föreningar som sänder hos oss.

Oktober 2012
En stor sten faller ner och krossar 42 bilar på parkeringen.

Framtiden
Vi arbetar hårt för att Radio Sydväst skall behålla sin position som en av Stockholms ledande närradiostationer – såväl inom administration, programverksamhet, antal sändande föreningar och hörbarhet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utvärdera och integrera ny teknik i verksamheten.
Tekniskt sett håller stationen så god klass att vi vågar erbjuda våra tjänster även till radioproduktionsbolag utanför närradiosfären

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!