Teknik

Ljudets väg till sändaren!

Har du någonsin funderat på hur ljudet från de som talar i radio når dig?

Tekniken bakom en radiostation är faktiskt mer komplicerad än många anar.

De flesta vet att mikrofoner omvandlar ljud till elektriska signaler, men sen då?

Alla ljudkällor som CD-spelare, mikrofoner och bandspelare samlas i vårt kontrollbord som du ser på bilden ovan. Vårt kontrollbord är helt digitalt vilket innebär att de elektriska signalerna omvandlas till ettor och nollor. Vissa signaler är redan digitala, som t ex dem som kommer från en CD-skiva eller en ljudfil på en dator.

Kontrollbordet är hjärnan i en radiostudio. Härifrån styrs allt som sänds i radio. Kontrollbordet består av två delar. En centralenhet och en kontrollyta. På kontrollytan sitter reglage med vilka man ställer in ljudnivån (sk reglar) på det som skall sändas. Där finns också filtermöjligheter för att öka t ex bas eller diskant, panorering för att förskjuta ljudbilden åt ena eller andra hållet och rattar för t ex ljudstyrkan i de egna hörlurarna eller högtalarna. Själva bearbetningen av det digitala ljudet sker i centralenheten. Kontrollenheten överför bara styrsignaler utifrån teknikerns önskemål. Äldre analoga kontrollbord hade all elektronik inuti. Där kopplade man t ex en CD-spelare till en utvald ingång som var kopplad till en bestämd regel. I ett digital mixerbord väljer man själv vilken regel som skall kontrollera vilken ingång. Med andra ord är moderna mixerbord en stor matris där varje tekniker kan anpassa ”sitt” mixerbord utifrån sina behov.

Invid varje regel sitter också en knapp med vilken man startar respektive stoppar de apparater som man vill arbeta med. Om man t ex skall spela ett spår från en CD-skiva behöver man inte trycka på play på själva spelaren utan det räcker att trycka på knappen på kontrollbordet för att den skall starta. Man kan också få mixerbordet själv att trycka på knappen så fort man drar regeln från sitt nolläge. Detta kallas regelstart.

Förutom CD-spelare finns det också minidiskspelare, bandspelare, ljuddatorer och naturligtvis ett antal mikrofoner anslutna till kontrollbordet.

Det digitala ljudet från mikrofonerna berarbetas i ”kompressorer” och ”limiters”. Dessa pressar samman ljudet från mikrofonerna och lägger det på den nivå man har ställt in. Tack vare detta ökas tydlig- och hörbarheten i det som sägs.

Till kontrollbordet går också att ansluta en egen dator för uppspelning av ljud. Datorn kan även kopplas in i vårt nätverk om man önskar få tillgång till internet.

När ljudet så optimerats och mixats är det snart dags att låta signalen lämna kontrollbordet, men innan det måste vi bestämma vilket ljud vi vill skicka till sändaren. Ibland vill man ju spela in program eller bara öva. Dessutom har Radio Sydväst två stycken kontrollrum och om båda skulle sända olika program samtidigt skulle det inte vara en alltför angenäm upplevelse för lyssnaren. Därför finns ”programslussen”. I den väljer man vilket av kontrollrummen som skall sända eller om ”slingan”, alltså stationens pausprogram skall sändas.

Från ljudutgången går den digitala signal man valt med programslussen till ännu en kompressor/limiter. Denna optimerar allt ljud som sänds från vår studio till en korrekt ljudnivå, minskar starka ljud och ökar svaga. Detta kallas på radiospråk ”ljudprocessning”.

Här blir ljudet analogt igen, de digitala ettorna och nollorna omvandlas till elektriska svängningar vilka matas in i den analoga sändaren för att sedan distribueras hem till dig där sväningarna omvandlas till hörbart ljud via högtalarna i din radio.

Vår sändare är belägen i Sätra vattentorn Sydväst om Stockholm. Sändaren sitter 120 meter över havet och har en uteffekt på 500 watt E.R.P. Ingen närradiosändare i Stockholm sänder med starkare uteffekt

Platsen för sändaren är mycket strategisk vilket gör att Radio Sydväst hörs väldigt bra i hela Stockholm.

 

Stockholms starkaste och högst placerade närradiosändare!